Sponsoren
Links

The Indian Maharadja
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Android app on Google Play


Verzekeringen 

Alle leden van HCC die meespelen in clubwedstrijden en -trainingen zijn via de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) in principe verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijd of training, voor zover deze het wettelijk eigen risico te boven gaan of niet is verzekerd foor de eigen ziektekostenverzekering. Aanvullend is de vereniging zelf verzekerd tegen alle voor hockeyclubs gebruikelijke risico's. Het is wel van belang dat alle junior- en seniorleden zelf een WA-verzekering hebben afgesloten. Van ouders die rijden naar uitwedstrijden verwachten wij dat zij een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Met deze verzekering is opgelopen schade of letsel tijdens het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden goed verzekerd.

De vereniging en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor geleden schade op het complex of tijdens een door HCC op een andere plaats georganiseerde activiteit. 

HCC heeft ten behoeve van haar leden een tweetal verzekeringen afgesloten, namelijk een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Verzekerden zijn alle (aspirant-) leden, die bij HCC zijn aangesloten. De verzekeringen gelden uitsluitend indien en voor zover het activiteiten betreft die de verzekerden hebben verricht onder auspiciën van HCC.

 

Ongevallenverzekering

 

De verzekerde sommen van de ongevallenverzekering zijn als volgt: 

In geval van overlijden: (a) 17-69 jaar: € 12.500, (b) 16 jaar of jonger: € 5.000, (c) 70 jaar of ouder: € 2.500 

In geval van blijvende algehele invaliditeit: (a) 17-69 jaar: € 50.000, (b) 16 jaar of jonger: € 50.000, (c) 70 jaar of ouder: € 5.000

 
Eén en ander afhankelijk van de graad van invaliditeit. In geval van kosten voor: 

(a) geneeskundige behandeling maximaal per ongeval: € 2.500 

(b) tandheelkundige hulp maximaal per element: € 250 

(c) Schade aan persoonlijke eigendommen: € 125 

 

Het eigen risico per persoon per gebeurtenis bedraagt € 12,50.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

 

De verzekerde sommen van de aansprakelijkheidsverzekering zijn als volgt: Per aanspraak maximaal € 2.500.000 met een maximum van € 5.000.000 per jaar; 

 

Melding schaden: Schaden dienen zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis gemeld te worden aan de penningmeester of bij diens afwezigheid aan één van de andere bestuursleden. 

 

De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering een ongevallenverzekering. Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop u een beroep kunt doen voor uw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), u de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

 

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundig behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

 

 

 

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
21-6  DUI / NED toernooi
28-6  Bitterballenavond (Nieuwe Teams / New Teams)
13-7  Zomervakantie
31-8  Feestelijke startdag
7-12  Begin zaalhockey competitie
Hele agenda
Uitslagen
Dames 1 HC De Hoeksche Waard D1 1-5
Dames 1 HC Waddinxveen D1 3-2
Dames 2 OMHC D3 0-2
DO25-1 R.H.V. Leonidas DO25-6 7-2
J010-1 HC De Hoeksche Waard JO10-1 4-7
J014-1 HC Schiedam JO14-3 7-2
Meer uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen